Televízia

Práca na televíznych projektoch má jedno špecifikum – okrem televízie sa vaším klientom stáva divák a jeho spokojnosť je kľúčová. Práca pre televíziu je preto z hľadiska dramaturgie, kreativity, produkcie a exekúcie najnáročnejšia.