Event

Idea, rozpracovanie témy, výber lokácie, booking umelcov a moderátorov, pre-event komunikácia, registrácia, produkcia, technické zabezpečenie, logitiska, catering, koncepcia darčekov a samotná realizácia. Je toho viac, ale na úvod to, myslíme, stačí…