Viva zbor

800-členný detský spevácky zbor
11 základných škôl zapojených v projekte
7 hereckých osobností
a viac ako 5 500 divákov

Cieľom projektu Viva zbor! je podporovať aktívne hudobné vyjadrenie detí na základných školách prostredníctvom aktívneho kontaktu s hudbou a spevom a intenzívneho zážitku zo spoločného úspechu, rozvíjať osobnostné črty detí, motivovať ich k tvorivosti, podporovať zodpovednosť, kolektívneho ducha a tímovú prácu, vzájomnú sebaúctu, disciplínu a rešpekt. Projekt Viva zbor! nie je súťaž, v ktorej vyhrávajú najlepší speváci. Zapojenie sa doň je dobrovoľné a princíp spoločného spievania dáva šancu hudobne sa prejaviť aj menej talentovaným alebo introvertnejším deťom. Do pilotného ročníka projektu sa počas školského roka 2012/2013 zapojilo takmer osemsto štvrtákov a piatakov z jedenástich bratislavských základných škôl, ktorí počas celého školského roka v rámci hodín hudobnej výchovy prežívali príbeh známej Legendy o rytieroch zo Sitna. Premiéra projektu sa konala 21. júna 2013 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave, v rámci ktorej vystúpil 800-členný detský spevácky zbor a známe herecké osobnosti (Táňa Pauhofová, Zuzana Kronerová, Marián Čekovský, Lukáš Latinák, Ivo Gogál a ďalší) v sprievode Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod taktovkou Oskara Rózsu a v réžii Jakuba Nvotu pred zrakmi viac ako 5 500 divákov.