VÚB – rebrandingový VIP event

 

Miesto: Tyršovo nábrežie, Bratislava
Dátum: máj 2008
Klient: Všeobecná úverová banka, a. s.
Zadávateľ: Promea Communication spol. s r. o.
Režisér podujatia: Martin Kákoš
Viva Musica! agency: kreatívny koncept, hudobná dramaturgia,
booking umelcov a produkcia