Trend Top 2015

 

Miesto: Reduta, Bratislava
Dátum: 10. november 2015
Klient: News and Media Holding, a. s.
Režisér podujatia: Katarína Ďurovičová
Viva Musica! agency: kreatívny koncept, hudobná dramaturgia, booking umelcov, produkcia