Slovensko 2012 – 2015 Advent

 

Miesto: priame prenosy koncertov z rôznych miest v rámci Slovenska
Dátum: november / december 2012 – 2015
Klient: Rozhlas a televízia Slovenska
Zadávateľ: Rozhlas a televízia Slovenska
Režisér podujatia: Ladislav Halama, Tibor Marček
Viva Musica! agency: kreatívny koncept, hudobná dramaturgia,
booking umelcov a produkcia