Galakoncerty Under My Spell

Oskar Rózsa – dirigent, skladateľ
Adriana Kučerová – soprán
Viva Musica! orchester a zbor zložený z hráčov krajín V4
Galakoncerty Under My Spell, ktoré sa uskutočnili v novembri 2014 v Dóme sv. Štefana vo Viedni, Bazilike sv. Štefana v Budapešti a Katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava Prahe boli unikátnym pripomenutím 25. výročia Nežnej revolúcie a zároveň aj oslavou nadštandardných vzťahov Slovenska, Rakúska, Maďarska a Česka. V nádherných priestoroch troch katedrál sa zároveň stretla špička z kultúrnej, politickej a obchodnej sféry. Kantáta Under My Spell je výnimočné dielo, ktoré bolo napísané priamo pre sopranistku Adrianu Kučerovú skladateľom Oskarom Rózsom a básnikom Petrom Kollárom.