Ceny Nadácie Tatra banky za umenie 2016

 

Miesto: Slovenské národné divadlo (nová budova), Bratislava
Dátum: 26.11.2016
Klient: Tatra banka, a. s.
Zadávateľ: BRAND ADVERTISING s.r.o.
Režisér podujatia: Matej Drlička
Viva Musica! agency: kreatívny koncept, hudobná dramaturgia,
booking umelcov a produkcia