Bratislavský bál

 

Miesto: Slovenská filharmónia (Reduta), Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Bratislava
Dátum: záver plesovej sezóny 2008-2013
Zadávateľ: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Režisér podujatia: Peter Núňez
Viva Musica! agency: hudobná dramaturgia, booking umelcov,
kreatíva a produkcia